Du er her: Du utnytter ikke potensialet ditt!

SØK

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Du utnytter ikke potensialet ditt!

Vi har valgt å starte året med en refleksjon, og vi håper at det stimulerer deg til å tenke nytt.

Vi har truffet mange spennende bedrifter i løpet av 2010. Når vi møter prospekter og kunder er det gjerne relatert til et behov om å hente ut en større del av salgspotensialet. Vi har kommet frem til at norske bedrifter har det man kan kalle en 80% kultur. Vi gjør det greit nok, men er det godt nok?

80% Kvantitet
80% Kvalitet
80% Retning

Dette betyr at du er på 8 kundemøter i uken, selv om målet var 10. Du rekker 80 møtebookingstelefoner på en dag, selv om planen var 100. Det er ikke dårlig, men det er 80% Kvantitet. Du leverer tilbudet 2 dager etter fristen, men det gjør ”de andre” også. Du har litt skrivefeil kanskje, men det er ikke så nøye. Du lover å komme tilbake på epost/tlf litt senere, men det går i glemmeboken. Det er kanskje ikke så farlig, men det er 80% kvalitet. Gjør tingene riktig, eller gjør de riktige tingene? Retning er avgjørende for å øke din bunnlinje. Hvilke kunder prioriterer du? Hvilke aktiviteter prioriterer du? Du er flink til å følge opp hr. Hansen, som har vært kunde av selskapet i 27 år. Det fører til at du ikke har kapasitet til å komme i posisjon mot den nye konsernkunden. Du har fremgang, selv om du ikke er helt målrettet. Dette tyder på 80% Retning.

Det som er interessant er at en 80% Kultur fører til 50% Resultat (0,8x0,8x0,8=0,5).
50% Resultat! Noen ligger litt over, mens mange ligger langt under. Hvor ligger du i forhold til ditt potensiale?

Du har tidligere fått følgende tips relatert til tidsstyring: OK er godt nok!
20% av din tid står for 80% av resultatet. Hvis du nå introduser en ”OK-standard”, så frigjør du en stor mengde tid til å utføre andre aktiviteter du ønsker å gjøre. Husk: Det perfekte er det godes fiende.

Dette er åpenbart riktig, men for at du skal hente ut effekt må du da substituere kvalitet med kvantitet. Aksepterer du 80% kvalitet, har du anledning til å øke kvantiteten betraktelig.

Ønsker du å være som de andre, så trenger du ikke å gjøre noe ekstra. Hvis du derimot ønsker å hente ut en større andel av potensialet ditt må du revurdere hvordan du jobber. Trolig er det mest å hente på å gjøre de riktige tingene (retning) og så øke kvantiteten. Det vil aldri bli 100%, men som regnestykket viser vil selv små prosentforbedringer (Kvantitet, Kvalitet, Retning) gi en stor effekt på bunnlinjen. Gjør det som skal til!

Det finnes en rekke teknikker, som kan hjelpe deg ytterligere. Det viktigste er likevel at du tar ansvar og bestemmer deg for noen enkle tiltak som du følger over tid. Det gir effekt!

Lykke til.

Per Stilling - Moementum AS


I samarbeid med Norsk Møteforum gir Moementum noen små rettede tips, som kan gi deg som selger inspirasjon til å få ut enda mer effekt av tiden din og enda bedre resultater. Denne gangen har vi valgt å legge vekt på nettverksbygging.  Les mer om Moementum Sales Edutainment på www.moementum.no

Skriv ut

Topp

Credit Rating Attest
Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33