Du er her: Frigjør tid og nyt fri tid – raske teknikker

SØK

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Frigjør tid og nyt fri tid – raske teknikker for økt kvantitet og kvalitet!

Det største begrensingen vi opplever i salgsprosessen er trolig relatert til tid. Denne gangen skal vi derfor ta for oss tid, tidsstyring og aktivitetsplanlegging.

Tid er demokratisk fordelt – alle har den samme mengden! Vi vet alle at det er 60 minutter i en time. Har du tenkt over at bare 15 minutter per dag er hele 90 timer per år. Det tilsvarer 2 arbeidsuker eller 4 dager og netter.

Tid er helt grunnleggende et abstrakt begrep, hvor en klokketime er tom. Det er ikke mulig å si hvor mye en time er, eller hvor en time er. Vi vet som sagt at det er 60 minutter i en time, men hvor mye er din tid verdt? Hvorfor er vi ikke mer bevisste på hvordan tiden brukes, eller investeres? Minutt (minute) kommer fra Latin og betyr ”veldig liten”, og klokken gjør det mulig å kutte opp tiden i små biter. Dette gir oss en mulighet, men samtidig en utfordring.

Når man søker på Wikipedia etter en definisjon på Time Management, får man vite at tidsstyring er en uheldig tilnærmingsmåte. Tid kan ikke styres, det bare er. Det som styres er aktivitetene dine, og hvor omfattende du velger å gjøre dem. Aktivitetsstyring er nøkkelen.

Vi har lest mye teori om tidsstyring og aktivitetsstyring, og basert på våre erfaringer er det noen av dem som gir gode tips og råd, som enkelt kan forbedre din hverdag. Det påstås at vi som regel faller i én av følgende feller:
• Vi planlegger ikke
• Vi planlegger for mye
• Vi gjør ikke det vi har planlagt

Kanskje er du én av dem som ikke føler at tiden strekker til?
Vi vil nå gi deg noen nyttige tips, som vi vet fungerer – gitt at du tar ansvar.

Det første tipset heter: OK er godt nok!
20% av din tid står for 80% av resultatet. Hvis du nå introduser en ”OK-standard”, så frigjør du en stor mengde tid til å utføre andre aktiviteter du ønsker å gjøre. Husk: Det perfekte er det godes fiende.

Det andre tipset heter: Fjern hjernetåken!
Når vi skal huske på mange ting, jobb og privat, belaster vi hukommelsen, og reduserer mentalt overskudd når vi skal utføre våre oppgaver. Vi gjør litt av alt, hele tiden, og alt ”haster”. Konsekvensen er at vi utfører færre oppgaver, og med lavere kvalitet. Rådet er derfor at du 1) skal ha en huskeliste klar på skrivebordet, pc eller telefon. 2) Når du prioriterer, sett opp 3–5 punkter på to-do-listen og gjør dem! 3) Husk, når du planlegger oppgaver, å bestemme hvor mye tid hver av dem skal ta.

Det tredje og implisitte tipset heter: Gjør det!
Bestem deg for hva du skal gjøre, og gjør det!

Det finnes en rekke teknikker, som kan hjelpe deg ytterligere. Det viktigste er likevel at du tar ansvar og bestemmer deg for noen enkle tiltak som du følger over tid. Det gir effekt!

Lykke til.

Per Stilling -Moementum AS

Moementum Sales Edutainment – Et treningssenter for selgere?
Salg er en ferdighet og ferdigheter kan utvikles. Utvikling av ferdigheter krever regelmessig trening, som da må være både tilgjengelig og relevant. Moementum er i prinsippet en salgsskole, hvor selgere får anledning til å bli trent i akkurat de kritiske salgsteknikker, som er tilgjengelige og relevante. Du får anledning til å trene på akkurat det du trenger, når du trenger det, og resultatet er at du blir en bedre selger. www.moementum.no

I samarbeid med Norsk Møteforum gir Moementum noen små rettede tips, som kan gi deg som selger inspirasjon til å få ut enda mer effekt av tiden din og enda bedre resultater. Denne gangen har vi valgt å legge vekt på nettverksbygging.

 

Skriv ut

Topp

Credit Rating Attest
Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33