Du er her: Hva er Møteforum?

SØK

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hva er Møteforum?


Et Møteforum er en dag med effektive salgsmøter hvor alt er lagt til rette for at din bedrift skal treffe nye kunder og leverandører.

Møt 16 nye forretningsforbindelser på en dag

Under et Møteforum samles 50-130 bedrifter med det til felles at de alle har potensielle bedriftskunder i samme region. I løpet av en dag får alle bedriftene som deltar i snitt 16 møter a 20 minutter med andre deltakerbedrifter.

Samtlige møter skjer i samme lokale

Møtene skjer i samme lokale, som for anledningen er ombygd til en rekke små møterom ved hjelp av skillevegger. Alle møtene starter og stopper samtidig, og effektiv styring og klare møteregler sørger for optimal avvikling.

Du velger selv hvilke bedrifter du ønsker å møte

Etter avsluttet påmelding åpner vi for utfylling av ønskelister. Din bedrift krysser da av for potensielle møtepartnere blant de påmeldte bedriftene (Litt avhengig av antall deltakerbedrifter må man normalt krysse av min. 10-20 potensielle møtepartnere). Vi behandler alle ønsker i et spesialutviklet dataverktøy som hjelper oss med å få den store møtekabalen til å gå opp. 1 uke før forumet blir din møteplan tilgjengelig.

Selgere og beslutningstakere møtes for konkret dialog

I løpet av dagen møter du 7-8 bedrifter du har ønsket deg, og da er det du som har initiativet til å styre agendaen i møtene. På bakgrunn av ønskelistene får du også i snitt 7-8 møter med firmaer som har ønsket å treffe din bedrift. Erfaringsvis stiller de fleste bedrifter med to personer som representerer bedriften.

2 viktige forutsetninger for deltakelse
  • Din bedrift må være representert med beslutningstakere for innkjøp/avtaler i møtene.
  • Din bedrift må være åpen for dialog med potensielle leverandører.

Disse forutsetningene øker kvaliteten på møtene, og gjør Møteforum til en unik arena for kjøp og salg!

Åpent for alle bransjer i bedriftsmarkedet

På et Møteforum vil du møte representanter fra de aller fleste bransjene i bedriftsmarkedet. Vi som arrangør ser at det er viktig med en bredest mulig bransjedekning og forbeholder oss derfor retten til å avvise påmeldinger om det er fare for at enkelte bransjer blir overrepresentert. Det er heller ikke anledning til å kjøpe mer enn deltakerplass per bedrift.

Morgensamlingen er en god start på dagen

De aller færreste av dere har vært med på et Møteforum tidligere, og det er viktig for oss å hjelpe alle til å oppnå størst mulig utbytte av alle møtene. Derfor starter vi morgenen med en informasjonssamling hvor vi kommer med konkrete råd og tips om hvordan man gjennomfører en dag som denne.

Firmaboken gir grunnlag for flere relasjoner

På selve arrangementet gir vi også ut en firmabok til alle deltakerne. Denne boken inneholder en komplett oversikt over alle firmaene som deltar på Møteforumet, med kontaktopplysninger og bransje/firmabeskrivelse. Mange bruker denne aktivt i etterkant av forumet for å knytte kontakt også med andre bedrifter enn dem man selv hadde møte med på selve Møteforumet.

Pris med kvalitetsgaranti: kr 11.900,- eks. mva

Bedriften kan stille med inntil tre personer, hvorav minst 1 må være beslutningstaker for innkjøp og avtaler. Vi er svært opptatt av skape fornøyde kunder, og tilbyr en unik garanti som gjenspeiler kvaliteten på Møteforumet: "Hvis du i etterkant av arrangementet angrer på deltakelsen refunderer vi deltakeravgiften. Så sikre er vi på at dere vil bli fornøyde. Kravet må meldes skriftlig innen 1 uke etter arrangementet."

Program for dagen

Kl. 0730 - 0800 - Oppmøte og morgenkaffe
Kl. 0800 - 0825 - Fellessamling og informasjon
Kl. 0835 - 1010 - 4 møter
Kl. 1010 - 1025 - Kaffepause
Kl. 1025 - 1200 - 4 møter
Kl. 1200 - 1240 - Lunsj
Kl. 1240 - 1440 - 5 møter
Kl. 1440 - 1455 - Kaffepause
Kl. 1455 - 1630 - 4 møter

Skriv ut

Topp

Credit Rating Attest
Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33