Søk blant bedrifter som har deltatt på Møteforum Vis bransjer

Søk

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forum For Kultur og Næringsliv

Besøksadresse: Essendrops Gate 3, 0303 OSLO
Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO
Telefon: 23 08 81 17  Faks: 23 08 80 01

Bransje: Annen, Bedriftsrådgivning, Kunst og gallerier, Markedsføring, Organisasjoner og forbund, Utdanning og kurs

Nettside: www.kulturognaringsliv.org
E-post: post@kulturognaringsliv.org

Firmabeskrivelse

Forum for Kultur og Næringsliv er en medlemsforening som jobber for å styrke relasjonene mellom kultur og næringsliv og bidra til vekst innen kulturbasert nærings- og stedsutvikling. Vi har omlag 250 medlemmer. Medlemmene er bedrifter og privatpersoner innefor kultur- og næringsliv.

Siden 2001 har vi sammen med vårt nettverk bidratt og tilrettelagt for hurtig og positiv vekst innen feltet.

Kulturbasert kompetanse betyr mye for næringsutvikling, både i storbyer og i distriktene. Møtet mellom kultur og næringsliv har stor innflytelse på samfunnsutviklingen og forskning viser at bedrifter med sterke kontakter inn mot kulturlivet er mer innovative.

Design, kunst og kultur er blitt viktige deler av økonomien, både i Norge og internasjonalt. Kreativitet, evne til omstilling og nyskaping er forutsetninger for innovasjonskraft og konkurranseevne.

Vår spesialkompetanse:

Samarbeid mellom kultur og næringsliv, kunstnerisk kompetanse i næringslivet, næringslivskompetanse i kulturlivet, kunst på jobb.

Våre målgrupper:

Privat næringsliv, offentlige instituasjoner, kunstorganisasjoner, kunstnere, kulturnæringer.

Selskapet har deltatt på følgende forum: Møteforum Oslo 22. oktober 2007 | Møteforum Trondheim 27. april 2009

Topp

!-->